SẢN PHẨM MỚI

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG24

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG23

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG22

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG21

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG20

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG19

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG18

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG17

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG16

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

Thị trường nội thất toàn cầu

Cách chọn cửa gỗ làm cửa chính


 Trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành đồ nội thất thế giới phát triển khá nhanh, tình hình thương mại ổn định. Đóng góp vào sự tăng trưởng này chính là việc mở cửa thị trường, chiến lược thuê ngoài (out-sourcing) của một số nước (gồm cả nhà sản xuất và nhà bán lẻ), và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh tại các thị trường đang nổi. Trung tâm Nghiên cứu các ngành công nghiệp (CSIL) dự báo thương mại đồ nội thất thế giới năm 2013 ước đạt khoảng 130 tỷ đôla Mỹ.

Tương tự, hình hình sản xuất đồ nội thất thế giới cũng tăng trưởng với tốc độ 8%/năm trong vòng thập kỷ qua trong đó sản lượng của các nền kinh đang nổi tăng với tốc độ 18%/năm (gồm các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Malaysia); sản lượng của các nền kinh tế đã phát triển tăng với tốc độ 1%/năm.

TRIỂN VỌNG: NHU CẦU BỀN VỮNG TỪ CÁC NỀN KINH TẾ ĐANG NỔI

CSIL dự báo tiêu thụ đồ nội thất năm 2013 giảm tại khu vực Tây Âu, nhưng nhìn chung mức tiêu thụ trên thế giới vẫn tăng trưởng với tốc độ 3% (theo giá thực tế) do nhu cầu bền vững từ các nền kinh tế đang nổi.ban-ghe-go-viet-hung (20)

Sức tiêu thụ tại châu Á vẫn giữ mức tăng ổn định. Còn tại Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi, tiêu thụ đồ nội thất được dự báo tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng trung bình trên thế giới. Còn nhu cầu tiêu thụ tại Bắc Mỹ không cao nhưng vẫn sáng sủa hơn khu vực Tây Âu.

Dự báo sản xuất đồ nội thất thế giới ước khoảng 450 tỷ đôla Mỹ. CSIL đưa ra con số này dựa trên dữ liệu từ các nguồn thông tin chính thức (ở cấp quốc gia và quốc tế) về tình hình sản xuất của 70 nước trên thế giới.

Sản xuất đồ nội thất của các nước có thu nhập cao chiếm hơn 45% tổng toàn thế giới. Trong vòng 10 năm qua, sản xuất mặt hàng này tăng trưởng với tốc độ trung bình 8%/năm, chỉ duy nhất có năm 2009 là có sự suy giảm nhẹ, nhưng sau đó lại tiếp tục tăng trở lại trong các năm tiếp theo.

Theo CSIL