SẢN PHẨM MỚI

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG24

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG23

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG22

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG21

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG20

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG19

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG18

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG17

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG16

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

Bàn trà

Bàn trà VH – BT05

Bàn trà VH-BT05 Chất liệu: Sản xuất từ gỗ công nghiệp – gỗ tự nhiên Kích thước: theo yêu cầu Màu gỗ : có thể thay đổi Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt hàng) là từ 5-10 ngày. Giá thành sản phẩm được tính dựa vào chất liệu gỗ, số lượng đặt […]

XEM THÊM

Bàn trà VH – BT04

Bàn trà VH-BT04 Chất liệu: Sản xuất từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp Kích thước: Theo yêu cầu  Màu gỗ : có thể thay đổi Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt hàng) là từ 10-15 ngày. Giá thành sản phẩm được tính dựa vào chất liệu gỗ, số lượng đặt […]

XEM THÊM

bàn trà VH – BT03

Bàn trà VH-BT03 Chất liệu: Sản xuất từ gỗ công nghiệp – gỗ tự nhiên Kích thước: theo yêu cầu Màu gỗ : có thể thay đổi Mặt kính đen Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt hàng) là từ 5-10 ngày. Giá thành sản phẩm được tính dựa vào chất liệu gỗ, […]

XEM THÊM

Bàn trà VH-BT02Tea table VH-BT02

Bàn trà VH-BT02 bằng gỗ công nghiệp, ghép tấm kính đen dày 5 lyTea table VH-BT02 Made from laminate

XEM THÊM

Bàn trà VH-BT01Tea table VH-BT01

Bàn trà VH-BT01 Sản xuất từ gỗ công nghiệpTea table VH-BT01

XEM THÊM