SẢN PHẨM MỚI

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG24

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG23

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG22

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG21

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG20

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG19

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG18

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG17

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

BỘ BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH VH- BG16

Thời gian sản xuất ( tính từ ngày đặt...

Đánh giá đồ gỗ Việt NamForeign visitors appreciate the woodwork Vietnam

Cách chọn cửa gỗ làm cửa chính

Khách nước ngoài đánh giá cao đồ gỗ Việt Nam
So với sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác, ông James Koh, cố vấn Chủ tịch Hội đồng công nghiệp nội thất Singapore, đánh giá đồ gỗ của Việt Nam tốt về chất lượng, kiểu dáng và giá cả cạnh tranh, được người dân Singapore và nhiều nhà mua hàng quốc tế quan tâm.

go3

Đánh giá này của ông James Koh được đưa ra tại buổi giới thiệu Hội chợ quốc tế nội thất Singapore 2014 – Triển lãm nội thất ASIAN lần thứ 31 (IFFS/AFS 2014) cho các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam vào ngày 18-7 tại TPHCM.
Ông James Koh cho biết, khoảng 10 năm nay nhiều doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam tham gia hội chợ IFFS/AFS ở Singapore, được những nhà mua hàng quốc tế quan tâm và đánh giá cao. Một số doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên tham gia hội chợ này và có được đơn hàng từ đây.

IFFS/AFS 2013 diễn ra vào tháng 3 rồi thu hút 26 doanh nghiệp Việt Nam tham gia với diện tích trưng bày sản phẩm hơn 1.000 m2 cũng đã đem về những kết quả ban đầu khá tốt.

Theo thống kê của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư PNY – đơn vị đưa đoàn doanh nhiệp đồ gỗ Việt Nam sang Singapore tham dự hội chợ này, chỉ tính riêng sự kiện IFFS/AFS 2013 diễn ra vào tháng 3 rồi, đã có 145 khách mua hàng tại gian hàng Việt Nam với tổng giá trị đơn hàng nhận được là hơn 2 triệu đô la Mỹ. Theo đơn vị này thì giá trị đơn hàng không dừng lại con số đó mà sẽ tăng lên sau hội chợ.

Theo ban tổ chức, hội chợ IFFS/AFS 2014 (sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-3-2014) đến nay đã có hơn 50% số doanh nghiệp Việt Nam dự IFFS/AFS 2013 tái đăng ký tham gia.

Theo lãnh đạo Công ty PNY – đại diện ban tổ chức IFFS tại Việt Nam, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ sẽ được giảm 20% giá gian hàng trống khi đăng ký và đặt cọc 50% trước ngày 15-9-2012; được thiết lập gian hàng chung Vietnam Pavilion; brochure giới thiệu chung cho gian hàng Vietnam Pavilion nhằm quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn về nhân sự và marketing…

Triển lãm IFFS/AFS 2013 do Công ty Tổ chức triển lãm đồ gỗ Singapore – thuộc Hội đồng công nghiệp nội thất Singapore tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Singapore với 466 nhà trưng bày của 26 quốc gia đã thu hút hơn 20.000 khách mua hàng từ 102 quốc gia và 118 tập đoàn mua hàng lớn thế giới.

Compared with the same products of other countries, Mr James Koh, counselors Chairman Singapore furniture industry, furniture assessment of Vietnam in quality, design and competitive price, the people Singapore and many international buyers interested.

This review of Mr. James Koh given at the launch of the International Furniture Fair Singapore 2014 – Exhibition Furniture ASIAN 31st (IFFS / AFS 2014) for furniture enterprises Vietnam on 18-7 in the city.

go3

Mr James Koh said, about 10 years now many Vietnam furniture fairs IFFS / AFS in Singapore, the international buyers interested and appreciated. Some Vietnam now regularly participate in this fair and get orders from here.

IFFS / AFS 2013 took place on March 26 and now attracts Vietnam to join the exhibition area of more than 1,000 m2 has also brought about the initial good results.

According to the Industry and Trade Co., Ltd. Investment Services PNY – Svetlana unit furniture business delegation from Vietnam to Singapore to attend this fair, alone events IFFS / AFS 2013 took place in March and has 145 buyers at the booth Vietnam with a total value of orders received over 2 million dollars. According to this unit, the value of the order is not stopped figure that will increase after the fair.

According to the organizers, the fair IFFS / AFS 2014 (to be held from 13 to 16-3-2014) now has more than 50% of Vietnam now expected IFFS / AFS 2013 re-enroll.

According to company leaders PNY – representing the organizers IFFS in Vietnam, now registered to participate in the fair will be a 20% discount when signing up for booth space and 50% deposit before the date of 15-9-2012; be set up joint booth Vietnam Pavilion; general introduction brochure for Vietnam Pavilion booth to promote products of the enterprise; Support HR consulting and marketing …